TEAM UNGEHJÆLPER- Hjælpetræner

Hjælpetræner

Når du er 13 år og har minimum skøjtemærke 3 kan du blive Hjælpetræner. Ansøg om optagelse på holdet, så laver vi en individuel vurdering og tager en snak med dig om, hvilket hold du evt. kan blive fast hjælpetræner på. Som Hjælpetræner er du fast tilknyttet ét hold. I udgangspunkt er du Hjælpetræner én gang ugentligt. For at blive hjælpetræner er det en forudsætning, at du har stiftet bekendtskab med rollen som velkomstfrivillig og hjælpetrænerspirer.

Som Hjælpetræner vil du blive tilbudt både kursus for velkomstkammerater (afholdes 2-3 timer en søndag i december eller januar- dato kommer snart og sendes ud til alle på dette hold) og DSU’s ”Hold i hånd” hjælpetrænerkursus. (Afholdes d. 2/1 2023 kl. 10-16 - det foregår i Loungen og på isen i Silkeborg)

Når du som hjælpetræner har et højt skøjteteknisk niveau og vi vurderer, at du er moden nok, har du mulighed for at blive Trænerspirer. Trænerspirer er stadig en frivillig rolle, men det er steppet lige under trænerrollen (som får en mindre løn/godtgørelse). Trænerspirer har således en fremskudt rolle og er moden til at kunne tage et større ansvar på et hold.

Som Trænerspirer vil du med det samme eller på sigt blive tilbudt DSU’s Træner1, hvis du samtidigt er motiveret til at fortsætte din trænerudvikling og blive træner i klubben for ét eller flere hold.