Frivillighed

Frivillighed er vores DNA

SSF 1896 drives og udvikles primært af frivillige. 

Det skal være fedt at være frivillig. 


Der er mange grunde til at blive frivillig: 

  1. Vi har det sjovt sammen
  2. Du lærer nye mennesker at kende
  3. Du bliver en del af et socialt fællesskab udenfor isen
  4. Du kan udvikle dig både personligt og fagligt
  5. Du kan bidrage med netop dine kompetencer og der vil blive sat stor pris på dig og din hjælp (uanset hvor lille eller stor den er)
  6. ...


Hvis du er interesseret I at hjælpe til, så find en frivillig i en rød klub jakke, så sikre vi at du bliver godt hjulpet i gang:-)

Frivillighed i SSF Kunst

Hovedbestyrelsen: 

SSF har en hovedbestyrelse bestående af repræsentanter fra både Kunst og Ishockey. Bestyrelsen har 5-7 medlemmer. HB arbejder bl.a. for en solid fælles økonomi, foreningsudvikling på tværs af afdelinger,  samarbejde med sportscentret og med andre klubber i sportscentret, visioner for klubben og samarbejde på tværs af vores afdelinger.  PT har vi 3 rep. i HB. (Anita Hylke Møller, Erik Nedergaard og Helle Schaufuss) 


Afdelingsledelsen: 

Hver afdeling har egen ledelse af drift og udvikling. Denne ledelse kalder vi forældrebestyrelsen. Det er her vi bl.a. arbejder med planlægning af årets gang, afdelingens økonomi, medlemstilfredshed, frivillighed, dialog med forældre, kommunikation på bl.a. Facebook og web, koordinering med udvalg/arbejdsgrupper).


Udvalg/grupper: 

I løbet af årets gang gør vi brug af forskellige udvalg. Nogle udvalg har en mindre kontinuerlig opgave og andre har en lidt større opgave i en kortere periode. Vi ser gerne at der altid er min. 3 personer i et udvalg. Det skal være hyggeligt og der skal altid være nogen at være frivillig sammen med. 

PT har vi følgende udvalg

Isvagter: 

På de hold hvor træneren er under 18 år, skal der ALTID være en voksen tilstede i hallen, som kan ringe efter en forælder eller puste på et knæ. Her har vi brug for at ALLE forældre tager aktiv del i opgaven. Også så vi sikre, at det ikke er de samme forældre der ALTID "Hænger på opgaven". Har du ikke tid eller mulighed for at for at biddrage i hverken ledelsen eller i udvalg, så er dette den nemmeste opgave at biddrage med. 


SSF For Fun: 

Frivillige hjælper med at skabe sjove, hyggelige og fællesskabsstyrkende aktiviteter for medlemmer på tværs af hold. Eksempelvis Ice All Night, Fastelavn på is, julehygge, filmaften mv. 

Vi vil gerne have kickstartet udvalget efter det har været lukket ned grundt corona. Vi søger 3 pers. til udvalget. Det er udvalget selv der bestemmer hvor mange og hvilke arrangementer der skal afholdes i løbet af sæsonen. Der plejer være gode muligheder for at få flere frivillige hjælpere til at hjælpe og støtte op på arrangementsdagene. 


Funskate: 

Dette udvalg sørger for tilmelding og koordinering i forbindelse med konkurrencer. Denne opgave varetages sammen med en funskate ansvarlig i forælder bestyrelsen.  

Vi kunne godt bruge 1-2 ekstra i dette udvalg.


Ad Hoc frivillige: 

Vi har altid brug for ekstra hænder til enkeltstående aktiviteter og arrangementer. 

Her bruger vi Holdsport eller FB til at spørge om hjælp, når der er brug for det.


Butikken: 

Frivillige butiksledere hjælper med at sælge og bestille skøjteudstyr samt lidt lagerføring. 

Vi kunne godt bruge en ekstra hjælper i Butikken ca. 1-2 timer om ugen, fx når du som forælder er her alligevel)

Frivillige på isen

Træner og Hjælpetræner: 

Vi har god tradition i klubben for at vores ældste og mest erfarne løbere, gerne vil hjælpe til og lære fra sig. 

Det er vi både glade for, stolte at og helt igennem afhængelig af. Så pas godt på dem og værdsæt deres indsats - uden dem ville vi ikke have et skøjtetilbud. 

Hjælpetrænere får ingen løn, hvorimod vores unge trænere får en lille timeløn. 

Al kommunikation angående skøjtemærke, trænerene eller selve træningen går igennem vores træneransvarlige i Forældrebestyrelsen (Jacob Veller).