Mission, Værdisæt, Vision og målsætninger

Mission

Hos SSF kunstskøjteklub skal flest muligt opleve glæden ved kunstskøjteløb. 

Vores 9 vigtige værdier

 1. Fællesskabet og Individet i trivsel og balance
 2. Udvikling
 3. Anerkendelse
 4. Taknemmelighed
 5. Hjælpsomhed
 6. Imødekommenhed
 7. Rummelighed
 8. Sikkerhed
 9. Bæredygtighed – ”Circel of ice” (Økonomi, miljø, og frivillighed) 

Vision 2028

I 2028 består vi af ét stort fællesskab med over 250 medlemmer.

Vi har en eksemplarisk inkluderende og involverende foreningskultur, hvor alle medlemmer finder det naturligt at bidrage til fællesskabet.

Gennem foreningsliv og kunstskøjteløb arbejder vi for dygtige kunstskøjteløbere og hele mennesker i trivsel (i et ligeværdigt forhold).

Vi udvikler på alle vores løberes menneskelige og skøjtetekniske talenter. 

Målsætninger

Delmål 1: Flere skal opleve glæden ved kunstskøjteløb og vores fællesskab i foreningen


Kommunikation og markedsføring

 • Vi vil styrke vores profil og brand (både internt i foreningen og til omverdenen)
 • Vi vil lave øget markedsføring 

Faciliteter

 • Vi vil udnytte isen effektivt
 • Vi vil skabe øget mulighed for kvalitets træning/aktivitet udenfor isen (off ice)
 • Vi har gode og indbydende lokaler, som dækker foreningens behov

Inklusion

 • Vi vil inkludere nye målgrupper i foreningen

Delmål 2: Vi har en eksemplarisk inkluderende og involverende foreningskultur


Kultur og frivillighed

 • Vi har en åben og velkommende foreningskultur
 • Det er nemt at være ny i foreningen
 • Det er nemt og helt naturligt at involverer sig frivilligt i foreningen
 • Vi dyrker fællesskabet i foreningen
 • Vi spotter og anerkender ønsket adfærd
 • Vi siger TAK og anerkender den frivillig indsats

Fællesskab

 • Vi dyrker aktivt fællesskabet (på hold mellem hold og blandt forældregruppen)

Samarbejde

 • Vi udforsker og dyrker samarbejde med andre aktører

Delmål 3: Vi har fokus på at skabe dygtige kunstskøjteløbere og hele mennesker i trivsel

Kompetenceudvikling

 • Vi faciliterer/laver udviklingsplaner sammen med alle vores medlemmer.
 • Vi spotter og fejre de individuelle succeser i udviklingsplanen
 • Vi laver udviklingsplaner for alle vores hjælpetrænere og trænere.