Kunstudvalget og andre frivillige

Frivillighed i SSF

I SSF har vi en fantastisk frivilligheds kultur.


Kunstudvalget arbejder strategisk med at gøre foreningen meget frivillighedsvenlig og at sørge for at rigtig mange er involveret i det frivillige fællesskab. 

Der er altid også plads til dig. 


Du kan altid komme til vores Frivillighedsansvarlige i kunstudvalget og høre nærmere om, hvad du kan biddrage med eller du kan komme med et konkret forslag til hvilken rolle eller opgave du gerne vil biddrage ind i. 


Vi er altid mange om opgaverne og hjælper hinanden, så derfor er det altid overskueligt at være frivillig i SSF.


Nedenfor kan du  se en liste over hvilke udvalg, grupper og opgaver du kan biddrage ind i. Ydermere kan du se hvilke frivillige der er i hvilke grupper og i profilerne nedenfor kan du se, hvem der er ansvarlig i  den enkelte gruppe.


Kunstudvalget:

Kunstudvalget i SSF varetager den overordnede daglige ledelse, drift og udvikling af SSF Kunstskøjteløb. Udvalget er selvsupplerende, hvilket i praksis betyder, at repræsentanter i udvalget ikke er valgt ind men kan træde fleksibelt ind og og ud af udvalget efter ønske og behov. Alle medlemmer i udvalget, har et ansvarsområde som man har det primære ansvar for. I praksis er man dog sjældent alene om en opgave da udvalget både hjælper hinanden og involverer flere udenfor udvalget i opgaverne. 


Kunstudvalget består PT af:

Anita: Formand samt træner- og frivillighedsansvarlig

Tina: Kommunikations og holdsportsansvarlig  

Marina: Konkurrence ansvarlig

Helene: Funskate ansvarlig

Käte: Økonomiansvarlig


Velkomstkammeraterne: 

Står for at nye føler sig taget godt imod og at nye får hjælp med det der er brug for.

Gruppen består både af medlemmer og at forældre til medlemmer. Du bliver en del af gruppen ved at henvende dig til vores Velkomstansvarlige.


Gruppen består PT af:

Dorthe, (Marina, Anita)

-> der er ledige pladser i denne gruppe


Camp- og arrangementsgruppen:

Står for planlægning og afvikling af camps og arrangementer i SSF kunst. Gruppen skaber sjove, hyggelige og fællesskabsstyrkende aktiviteter for medlemmer på tværs af hold samt mulighed for ekstra udvikling på isen.

Eksempel er på arrangementer: Fastelavn på is, julehygge, Halloween, filmaften mv. 

Gruppen har brug for flere ad hoc hjælpere på de enkelte camps og arrangementer. Son ad hoc hjælper kan du tilmelde dig korte vagter eller konkrete opgaver via aktiviteten i holdsport kalenderen. 

Du bliver en del af gruppen ved at henvende dig til vores Frivilligansvarlig.


Gruppen består PT af:

Anita, Dorthe, Anne, Mette og Hanna

-> der er ledige pladser i denne gruppe


Fundraising og sponsor gruppen:

Står for at hjemsøge midler til nye investeringer og aktiviteter. det er sådan at vi kan holde kontingentpriserne på et minimum. Du bliver en del af gruppen ved at henvende dig til vores Frivilligansvarlig.


Gruppen består PT af:

Anita

-> der er ledige pladser i denne gruppe


Butik og webshop:

Står for al indkøb og udlevering i butikken og står for alt i forbindelse med køb i webshoppen. Du bliver en del af gruppen ved at henvende dig til vores Frivilligansvarlig.


Gruppen består PT af:

Annette & Mie

-> Der er ikke brug for ekstra hjælp PT

Fødselsdagskoordinator

Står for koordinering, booking og kommunikation i forbindelse med booking af fødselsdag på is.


Gruppen består PT af:

Anne

-> Der er ikke brug for ekstra hjælp PT


Skøjteslibergruppen:

Dette er vores uddannede frivillige, som sliber alle vores låneskøjter og som også sliber medlemmernes egne skøjter ganske gratis (som en medlemsfordel)


Gruppen består PT af:

Ole, Mads, Marina og Flemming

-> Der er ikke brug for ekstra hjælp PT


Funskate afdelingen:

Står for kommunikation, koordinering og afvikling i forbindelse med Funskate konkurrencer. 


Gruppen består PT af:

Helene, Mie & Jonas, Tina & Ole, Louise L. og Lisbeth.

-> Der er ikke brug for ekstra hjælp PT


Konkurrence afdelingen:

Står for kommunikation, koordinering og afvikling i forbindelse med DSU K-konkurrencer. 

Derudover står gruppen for samarbejdet med Elitesilkeborg og løbere der er optaget herpå.


Gruppen består PT af:

Marina: Elitesilkeborg koordinator

Camilla: K-konkurrence ansvarlig 


Isvagter: 

på Selvtræningsholdene og Familiehold, skal der ALTID være en voksen tilstede i hallen, som kan ringe efter en forælder eller puste på et knæ. Alle der tilmelder sig disse hold (eller deres forældre) indgår således automatisk som isvagter på holdet. 

Her har vi brug for at ALLE forældre på disse hold tager aktiv del i opgaven. Så vi sikre, at det ikke er de samme forældre der ALTID påtager sig opgaven. 


Gruppen med praktiske hjælpere:

Håndværk: 

Der er nogle gange brug for at vi får en hylde skruet på, får samlet et møbel eller andet praktisk arbejde. Du behøver bestemt ikke være uddannet håndværker for at hjælpe til.

Oprydning/rengøring/sortering:

Vi har nogle gange brug for hjælp med ekstra rengøring (fx. af vores køleskab, mikroovne kaffemaskine) eller at få ryddet godt op i butikken eller i vores depot.

Du bliver en del af gruppen ved at henvende dig til vores Frivilligansvarlig.

-> der er ledige pladser i denne gruppe


Velkomstansvarlig

Profile Image
Dorthe Andresen Vestergaard

Formand, Træner- og Frivillighedsansvarlig

Profile Image
Anita Møller

Økonomiansvarlig

Louise Lennards

Funskate ansvarlig

Louise Lennards

K- Konkurrence ansvarlig

Profile Image
Marina Østergaard

Kommunikations- og Holdsport ansvarlig

Profile Image
Tina Piil

Arrangementsansvarlig

Profile Image
Anita Møller

Butik ansvarlig

Profile Image
Mie Beck Nielsen

Fødselsdagsansvarlig

Profile Image
Anne Rønne Jensen

Økonomiansvarlig i SSF HB

Louise Lennards

Sportsansvarlig for Kunst i SSF HB

Profile Image
Anita Møller

Næstformand for SSF HB

Profile Image
Louise Sørensen