Kunstudvalget og andre frivillige

Kunstudvalget

Kunstudvalget i SSF varetager den overordnede daglige drift og udvikling af SSF Kunstskøjteløb. 


Udvalget er selvsupplerende, hvilket i praksis betyder, at repræsentanter i udvalget ikke er valgt ind men kan træde fleksibelt ind og og ud af udvalget efter ønske og behov.


Alle medlemmer i udvalget, har et ansvarsområde som man har det primære ansvar for. I praksis er man dog sjældent alene om en opgave da udvalget både hjælper hinanden og involverer flere udenfor udvalget i opgaverne. 


Nedenfor kan du læse mere om, hvem der er repræsentanter i Kunstudvalget og  på siden HER kan du læser meget mere om hvilke underudvalg der eksisterer i klubben og om frivillighed i SSF generelt.


Alle er velkommen til at blive en del af det frivillige fællesskab i afdelingen uanset, hvilken type opgave du har lyst til at løse.


Velkomstansvarlig
File
Marina Østergaard
45 20 92 36 11
Træneransvarlig
EN
Erik Nedergaard
20 82 08 76
Økonomiansvarlige
KN
Käte Nommesen
22 75 11 50
AK
Annette Kristoffersen
61 16 92 17
Funskate ansvarlige
HB
Helene Brixen
40 63 22 13
HS
Helle Schaufuus
23 36 82 79
Frivilligansvarlige
File
Anita Møller
29 12 22 61
EN
Erik Nedergaard
20 82 08 76
Holdsport support og web
KN
Käte Nommesen
22 75 11 50
File
Tina Piil
28 71 34 87
File
Anita Møller
29 12 22 61
Arrangementsansvarlige
File
Anita Møller
29 12 22 61
File
Anne Rønne Jensen
26 17 53 73
File
Dorthe A. Vestergaard
24 60 79 13
Butik ansvarlig
MN
Mie Beck Nielsen
51 88 96 29
Skøjtesliber
Økonomiansvarlig i SSF HB
HS
Helle Schaufuus
23 36 82 79
Sportsansvarlig i SSF HB
EN
Erik Nedergaard
20 82 08 76
Formand for SSF HB
File
Anita Møller
29 12 22 61