Har du brug for at melde dig ud?

For mange informationer?

Sådan melder du dig ud:

Har du ikke lyst til at være medlem mere, kan du melde dig ud ved at skrive en mail til infokunst@ssf1896.dk


Som udgangspunkt får du ikke penge tilbage, hvis du melder dig ud. Du skal derfor selv være opmærksom på, at melde dig ud senest 30 dage inden næste kontingenttræk. 


Hvis du ikke aktivt, har meldt dig ud, går vi ud fra, at du stadig er medlem i klubben og derfor betaler kontingent.


OBS: Er du på vej til at melde dig ud fordi du ikke har råd mere, så har du/klubben mulighed for at søge om økonomiske støtte til kontingentet. Skriv derfor en mail til infokunst@ssf1896.dk